Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

 

Koczor Pincészet és Vendégfogadó

Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Koczor Pince -Bor Ínyenceknek Korlátolt Felelősségű Társaság (8230 Balatonfüred, Bocsár dűlő 0118/12 hrsz., Cg.19-09-516881, a továbbiakban: „Koczor Pince”) által a http://Koczorpince.hu/ weboldalon üzemeltetett webshopban (a továbbiakban „Webshop”) történő vásárlás szabályait meghatározza.

A Webshopban történő vásárláshoz megfelelő személyes adatok megadása szükséges. Ön, mint Vevő a Webshopban történő vásárlással elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Ön kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelt Termékek vételárát köteles kifizetni.

 A Koczor Pincészet rendelkezésére áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 1. Vásárlási feltételek:

A jelen szerződés feltételei ( továbbiakban ÁSZF), a Koczor Pince-Bor Ínyenceknek Kft, mint Szolgáltató és az általa működtetett www.koczorpince.hu weboldalon található webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban Vásárló) között létrejött a szerződéses jogviszony feltételeit tartalmazza az alábbiak szerint.

 

Kizárólag 18 éven felüli személyek megrendeléseit áll módunkban elfogadni.

 

A jelen szerződéses feltételek elfogadásával és a megrendeléshez szükséges adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Koczor Pince-Bor Ínyenceknek Kft a személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő módon kezelje, feldolgozza. A jelen honlapon keresztül történő megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar.

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Vállalkozás) adatai:

Név: Koczor Pince – Bor Ínyenceknek Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8230 Balatonfüred, külterület 0118/12 hrsz.

Adószám: 24809607-2-19

Telefon: 06 30 743 1508

E-mail: info[kukac]koczorpince[]hu

 A Vállalkozást a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg. 19-09-516881 cégjegyzék szám alatt tartja nyilván a cégnyilvántartásban.  A cégjegyzék 2021. május 10. napján hatályos adatai szerint a Vállalkozás székhelye 8230 Balatonfüred külterület, 0118/12 helyrajzi szám alatt található, a cég főtevékenység 5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás, illetve 4790 ’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

2. A rendelés menete, szerződés létrejötte

A Vevő a Webshopban feltüntetett Termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a Webshopban rendelheti meg.

 1. A Webshopban kiválasztott Termékeket a Vevő a Webshop kosarában (a továbbiakban „Kosár”) állíthatja össze. A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek meg kell adnia személyes adatait az alábbiak szerint:

    

   • név
   • szállítási cím
   • e-mail cím
   • telefonszám

    

   A Vevő továbbá opcionálisan megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, illetve megadhatja az alábbi számlázási adatokat is (amennyiben az a szállítási címtől eltérő):

   • név
   • cég neve
   • adószám
   • székhely

    

   A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek el kell fogadni a jelen ÁSZF feltételeit is.

   Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat, illetve megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

   • a Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető;
   • a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma ellenőrizhető, megváltoztatható.

   A Koczor Pincészetet a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

   A fenti kötelező adatok megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, betöltötte 18. életévét, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

    

  A www.koczorpince.hu weboldalon van lehetőség kiválasztani a megrendelni kívánt terméket és darabszámot. A rendelési egység 1 palackot jelent.

  A megrendelni kívánt termékek kiválasztását követően a „kosár tartalma” gombra kattintva lehet ellenőrizni és módosítani a kosár tartalmát. A kosár tartalmának ellenőrzését követően a „folytatás a pénztárhoz” gombra kattintva a megrendelő adatait kell kitölteni; a csillaggal megjelölt adatok kitöltése kötelező. Ugyanezen az oldalon választhatja ki a szállítás és fizetés módját is. A rendelési adatok kitöltését és ellenőrzését követően a „rendelés” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A „rendelés” gombra kattintással a megrendelő és a szállító között szerződés jön létre. A megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a webshopon közzétett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A pontatlan, illetve hibás adatok megadása miatt felmerült esetleges késedelemért, szállítási nehézségekért a Koczor Pince-Bor Ínyenceknek Kft felelősséget nem vállal. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolást az Ön által megadott e-mail címre küldjük. Jogi személy vásárlása esetén az adószám megadása kötelező.

  Amennyiben 48 órán belül nem kap e-mail útján visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttség alól.

   A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén a Webshop szünetel.

  3. Vevő elállási joga

  3.1. Elállási jog

  Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

  Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

  Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

  Koczor Pince Bor Ínyenceknek Kft.

  Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Bocsár Dűlő 0118/12 hrsz

  E-mail: info[kukac]koczorpince[]hu

  Ebből a célból felhasználhatja a  elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

   (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és küldje vissza postán vagy e-mailben)

   Címzett: 

  Koczor Pince Bor Ínyenceknek Kft.

  8230 Balatonfüred, Bocsár Dűlő 0118/12 hrsz

  Alulírott  kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

  Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

  A fogyasztó neve…..

  A fogyasztó címe:….

  A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  kelt: 

  Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

   

  3.2. Az elállás joghatásai

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

  A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

  A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

  3.3. A Koczor Pincészet elállási joga

  Amennyiben a Vevő átutalásos fizetést választotta és az átutalás a Visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül nem érkezik be, úgy a Koczor Pincészet jogosult elállni a szerződéstől.

  Amennyiben a Vevő személyes átvételt és utánvéttel történő fizetést választott, azonban a Visszaigazolástól számított 20 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt Termékeket, úgy a Koczor Pincészet jogosult elállni a szerződéstől.

  Amennyiben a Vevő a megrendeléskor hibás adatokat rögzített és így részére a Termékeket nem lehet leszállítani, úgy a Koczor Pincészet jogosult elállni a szerződéstől.

  A Koczor Pincészet az ÁSZF bekezdésében foglalt esetekben nem tehető felelőssé a Vevőt az elállásból esetlegesen érő következményekért, így különösen nem köteles megtéríteni a Vevőnek az elállásból eredő bármely kárát.

   

  4. A Termékre vonatkozó szavatosság

   

  4.1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Koczor Pincészet hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkori Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a Koczor Pincészettel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  4.2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a Termékszavatossági jogával? A Termék hibája esetén Ön – választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott jogát vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt Termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a Termék hibásnak? A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a Terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  Fizetési módok

  Webshopunkban az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

   

  Készpénz

  Személyes átvátel esetén. . Az átvételre a megrendelés visszaigazolásától számított 5 napon belül van lehetőség.

   

  Banki átutalás

  Előre utalás bankon keresztül. Az összeg megérkezését követően kezdjük meg a termékek szállítását. Utaláshoz szükséges adatok:

  Kedvezményezett neve: Koczor Pince Bor Ínyenceknek Kft

  Bank: OTP Bank
  Bankszámlaszám: 11748069-25510128-00000000
  Közlemény: kérjük, írja be a rendelésszámot a közleménybe, mely a visszaigazoló e-mailben megtalálható

   

  Utánvétel

  Fizetés a futárnál készpénzzel, bankkártyával közvetlenül kiszállításkor. Az utánvétel díja 985 Ft.

  Bankkártyás fizetés

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   

   1. Szállítás feltételei:

  Személyes átvétel: a megrendelt termékeket – választása szerint – személyesen is átveheti pincészetünknél (8230,Balatonfüred Bocsár dűlő 0118/12),előzetes időpontegyeztetés után,  telefonon a +3630213-20-68, vagy az info@koczorpince.hu e-mail címen. Személyes átvétel esetén kiszállítási díj nem kerül felszámításra. Az átvételre a megrendelés visszaigazolásától számított 5 napon belül van lehetőség. Amennyiben a termék megrendelésére 5 napon belül nem került sor, úgy a szerződés lehetetlenül, a megrendelt termék visszapakolásra kerül, újraértékesíthető/megrendelhető státuszba helyezve azt.

  Kiszállítás futárszolgálattal:

  A GLS  Hungary Kft futárszolgálattal történő kiszállítás történhet utánvétes (azaz futárnál történő) fizetéssel, vagy az internetes felületen bankkártyás előre fizetéssel. A kiszállítás egyéb feltételeire minden esetben a GLS Hungary Kft. üzletszabályzatában és hirdetményeiben rögzített feltételek irányadók.

   

  1. Kiszállítási információk, a szállítás díjszabása:

  A www.koczorpince.hu webshopján keresztül megrendelt termékeket a GLS Hungary csomagküldő szolgálat szállítja házhoz. A délelőtt 10:30-ig leadott rendelések, ( az előreutalás, vagy banki kifizetés esetén, a rendelt csomagok ellenértékének beérkezését vesszük figyelembe) a következő munkanapon kézbesítésre kerülnek!

  1 kartonba maximum 6 palack bort tudunk becsomagolni.

  1 karton szállítási költsége 2590 Ft.

  Utánvételes szállítás esetén további 985 Ft-ot számolunk fel a szállítási költség mellé!

  Külföldre történő megrendelést sajnos nem áll módunkban teljesíteni!

  Áraink minden esetben forintban értendők, bruttó árakat jelentenek, és tartalmazzák az Áfát. Bankkártyás fizetésre minden átvétel esetén lehetőség van.

  A termékek ára a szállítási költségeket nem tartalmazza. A Koczor Pince-Bor Ínyenceknek Kft a termékeket, a vételár hiánytalan kiegyenlítése esetén, annak feltételével adja át, addig a tulajdonjogot fenntartja.

  A vásárlásról kiállított számla minden esetben a megrendelt áru ellenértékének kiegyenlítése után,  elekrtronikusan kerül átadásra.

   

   

  5.Adatvédelem:

   Adatkezelés

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Koczor Pincészet a Webshopban a jelen ÁSZF 2. pontja szerinti személyes adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a 2001. évi CVIII törvény 13/A. § alapján. A Koczor Pince a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Koczor Pince alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat).

  Az adatokat kizárólag a Koczor Pince Webshop üzemeltetéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

  A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével és a Webshopban való vásárlással Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Hozzájárulását a Vevő bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

  Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Termékek megrendelésére és vásárlására tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében a ZELNA-val ügyfélkapcsolatban álló személynek minősül.

   

  1. Felelősség

   

  A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat. Belépéskor: elmúltam 18 éves gombra kattintással igazolva. A valós adatok megadásáért felelősséggel tartozik. A Vállalkozót nem terheli felelősség a Vásárló által megadott nem valós adatokért.

  A Vállalkozó minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért.

  A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.

  Vállalkozás a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

  A Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

   

  8.Jótállás

  A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. alapján jótállási jog illeti meg a 10.000.- Ft eladási ár feletti, a Korm. rend. 1. sz. mellékletében feltüntetett ingóságok tekintetében. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

   

  Ezen jótállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében, továbbá a fogyasztók által a Korm, rend. mellékletében nem szereplő ingóságok tekintetében a Szolgáltató. szerződésen alapuló jótállási kötelezettséget nem vállal.

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, de egyébként a jótállásból fakadó jogok az a. és a b. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül gyakorolhatók.

   

   

  10 Jogi nyilatkozat:

   

  A Vállalkozás weboldalán megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logókat, védjegyeket, grafikai megoldásokat) a Koczor Pince-Bor Ínyenceknek Kft szellemi tulajdonát képezik, ezek szerzői, illetve védjegyjogi oltalom alatt állnak. A Vállalkozás előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, reprodukálni, átalakítani, tárolni, felhasználni. A honlap tartalmának jogellenes használata polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. 

   

  1. Panaszkezelés

  Fogyasztói panasz esetén, annak részletes leírását e-mailben vagy postai úton szíveskedjen megküldeni. A Vállalkozó a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy postai úton.

   

  Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. A Békéltető Testület elérhetősége:

  • • • VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET • • •

   

  8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

  Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság)  |  Fax: +36-88-412-150

  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu  |

  Web: www.bekeltetesveszprem.hu, www.veszpremikamara.hu

   

  Online vitarendezési platform , mely jogviták rendezésére használható:

  http://ec.europa.eu/odr

   

  Záró rendelkezések

  Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a www.koczorpince.hu regisztrált székhelye. E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

  A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jog jogosultja a www.koczorpince.hu fejlesztője, üzemeltetője vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősülnek, amelyek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett!

  Szolgáltatások, ajánlatok

  A borbemutatókat folyamatosan szervezzük, és igény szerint alakítjuk ki. Kisebb baráti társaságokat és nagyobb, 50-80 fős csoportokat is fogadunk előzetes bejelentkezés alapján.

  Szálláshelyet is kínálunk azok számára, akik hosszabban kívánják igénybe venni a pincészet nyújtotta örömöket. Látogatóink számára két és három ágyas szobák állnak rendelkezésre. Lépjen velünk kapcsolatba, legyen a vendégünk!

  Kívánjuk, hogy a csend, a nyugalom, a gyönyörű táj és természetesen a Koczor pince borai emlékezetessé tegyék a nálunk töltött időt

  Boraink

  Kóstolja meg!

  Önmagában is élvezet a szőlőművelés és a borkészítés, de kétszeres öröm, ha megosztjuk azt barátokkal, vendégekkel. Persze nem kapálni hívjuk a hozzánk látogatókat: a munkánkban rejlő örömet borainkban ízlelheti meg mindenki.

  Válogasson a boraink közül>>

  Rendezvények

  Borbemutatók

  Rendszeresen tartunk borbemutatókat, borkóstolókat, borvacsorákat, ahol igyekszünk valamit átadni mesterségünk legjavából. Az estéket népzenével, harmonikamuzsikával, cigánymuzsikával, tánczenével tehetjük még emlékezetesebbé.

  További információ>>

  Étterem

  Minden alkalomra

  Májustól késő őszig éttermünk jellegzetes balatoni ízeket, finom ételeket kínál a borok mellé a hozzánk betérőknek. Célunk, hogy friss alapanyagokból kiváló minőségű ételeket készítsünk vendégeink részére.

  Tekintse meg kínálatunkat>>

  Szobáink

  Szálljon meg nálunk!

  Évszázados bútorokkal berendezett hangulatos, két és háromágyas szobákat kínálunk azok számára, akik hosszabban kívánják igénybe venni a pincészet nyújtotta örömöket. 

  Szobafoglalás>>

  Csodás kilátás

  Fedezze fel a Balaton-felvidék tájait

  A szobák ablakából a Balaton, vagy a pincét körülölelő szőlőskertek látványában gyönyörködhetnek vendégeink.

  Koczor Vendégfogadó>>

  Tökéletes helyszín

  A nagy napra

  A gyönyörű ünnephez tökéletes helyszín való. Romantikus szabadtéri ceremónia, csodás kilátással a Balatonra, ahol magával ragad a harmónia és meghittség. A KoCZoR Pincészet és Vendégfogadó tökéletes hátteret biztosít a Nagy Nap lebonyolításához.

  Szervezze nálunk az esküvőjét!

  Rólunk mondták

  “Csillagos ötös kiszolgálás”

  “Itt tartottuk az esküvőnket. 🙂 Sosem lehetek majd elég hálás a csillagos ötös kiszolgálásért, ételekért és sok-sok szeretetért amit itt kaptunk. Profi csapat és a leggyönyörűbb hely Balatonfüreden!

  Mindenképp megéri ellátogatni ide! ”

  Szabó-Nagy Tamara

  “Gyönyörű panoráma  & tökéletes borok

  “Csodálatos panoráma, isteni Koczor borok, finom ételek és kedves személyzet, kell ennél több?!

  2 éjszakát töltöttünk itt, a szobák nagyon szépek és a helyhez pont illenek.

  Imádom!! Itt semmiben sem lehet csalódni!!”

  L. Bea, Budapest

  “Szép, hangulatos hely”

  Családi ebéden voltunk (15 fő) az étterem hátsó pergolás, vadszőlővel befuttatott, hangulatos teraszán. Nagyon ízletesek voltak az ételek, finomak a borok. Mindenki elégedett volt. Dóra, a tulajdonos kedves, rugalmas házigazda. A kilátás a helyről pedig páratlan. Másodszor voltunk, de biztosan visszatérünk..

  Wolf J., Nagycenk

  “Gyönyörű helyszín, jó ételek”

  Októberben az esküvőnket tartottuk itt. Csak ajánlani tudom, gyönyörű helyszín, nagyon jó ételek.

  A csapat nagyon profi, decor, sminkben is tudtak segíteni.

  Érdemes beugrani, ha arra jártok, a kilátás mindent megér.”

  Ságodi Anikó

  Nyitvatartási idő

  ÉTTEREM

  Téli nyitva tartás:

  November 1-április 14.

  Péntek-szombat  12-21 óráig

  Vasárnap 12-17 óráig

  Tavaszi nyitva tartás:

  Április 15-május 31.

  Szerda-csütörtök  12-19 óráig

  Péntek 12-21 óráig

  szombat: ZÁRTKÖRŰ

  Vasárnap 12-19 óráig

  Nyári nyitva tartás:

  Június 1- november 30-ig

  Hétfő kedd: szünnap

  szerda-csütörtök 12-21 óráig

  péntek-szombat: ZÁRTKÖRŰ

  vasárnap 12-21 óráig

  e-mailen, telefonon tájékoztatást adunk a pontos nyitva tartásról

  Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadunk

  VINOTÉKA
  H-V.: 10-15 óráig

  vagy  az étterem nyitvatartási idejében.
  Amennyiben a fenti időponttól eltérő időben szeretné éttermünket, pincénket felkeresni, telefonon, e-mailen egyeztessen! Szeretettel várjuk!

  VENDÉGFOGADÓ
  Előzetes bejelentkezés alapján

  KÉRDÉSE VAN?

  Keressen bennünket, állunk a rendelkezésére!